Om onze nieuwsbrieven te ontvangen en op de hoogte gebracht te worden van de beschikbaarheid van de updates, schrijf hier in:

    Naam
       
    Email

    In overeenstemming met de Europese verordening GDPR beschermen wij de gegevens die u ons toevertrouwt. Ze worden nooit doorverkocht aan derden. Met uw toestemming kunnen deze gegevens aan partners worden verstrekt in het kader van de uitvoering van een specifiek verzoek. Net als wij stellen deze partners alles in het werk om een maximale veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen bij de verwerking van uw gegevens. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. U hebt op elk moment het recht op toegang, rectificaties en oppositie door ons uw verzoek toe te sturen op info@sarah.be.