Het gamma bestuurssoftware SARAH zag in 1986 het licht in Charleroi, België. Het vormt een geheel van evolutieve softwarepakketten die beantwoorden aan alle beheersbehoeften van een zelfstandige, een heel kleine onderneming of een kleine KMO. SARAH is geschikt voor alle budgetten, want er is al een boekhouding vanaf 350 EUR excl. BTW of facturatie vanaf 250 EUR excl. BTW.

Het softwaregamma van SARAH omvat (algemene, analytische, budgettaire) boekhouding, commercieel beheer/logistiek (artikelsbeheer, voorraadbeheer, bestekken, bestellingen, verzendingsnota’s, facturatie…) en tal van andere, bijbehorende modules en het is dan ook bijzonder samenhangend. De compatibiliteit is verzekerd, van de LIGHT-versie tot de SENIOR-versie voor een netwerk van meerdere bedrijven, waardoor een probleemloze evolutie van de software mogelijk is, die nauw aansluit bij de evolutie van de gebruiker. Alle softwarepakketten van SARAH draaien onder WINDOWS; zowel voor één werkpost als in een netwerk. Onze tweetalige producten (Nederlands/Frans) worden in heel België verspreid.

Onze software evolueert constant, sinds meer dan 37 jaren lang, en heeft altijd beantwoord aan de boekhoudregels en de wettelijke voorschriften. Telkens als er nieuwe versies uitkomen, wordt het product gebruiksvriendelijker en krachtiger. En in de mate van het mogelijke wordt altijd rekening gehouden met de suggesties van de gebruikers. Het team van SARAH heeft er altijd in de eerste plaats naar gestreefd niet alleen een kwaliteitsproduct maar ook een hoogstaande service aan te bieden, zowel ten overstaan van onze verdelers als ten overstaan van de gebruikers. De gebruikers kunnen zich abonneren op een ondersteuningscontract, dat toegang geeft tot een HOTLINE, tot updates, voorkeurtarieven, enz…