Mijn licentiecode wordt niet aanvaard

Controleer of u zich in de juiste directory bevindt (boekjaar). Heeft u de letter « O » of « Q » en het cijfer « 0 », de letter « I » en het cijfer « 1 » niet verward ? Als u een update van onze Internet site heeft afgehaald, bent u wellicht niet in het bezit van een installatiecode. Deze code dient om u als geprivilegieerd gebruiker te identificeren en om de procedure van de bijwerking van de bestanden toe te laten. Bent u niet in het bezit van deze code neem dan contact met ons op zodat wij de situatie kunnen regulariseren.

De muntconversie werkt niet op de rekenmachine

Opdat de conversie perfect zou verlopen, moeten beide munten met de juiste koers in het valutabestand voorkomen. Controleer dit aan de hand van de functie Varia > Munten. Dit geldt ook wanneer de muntcode niet correct op de rekenmachine verschijnt.

Ik beschik niet over decimalen om de codering in valuta’s in te voeren

Controleer het veld Decimaal van al uw buitenlandse valuta’s in het valutabestand. Dit veld moet afhankelijk van het vereiste aantal decimalen het getal 0 of 2 vermelden.

Het kader voor de spreiding van de bedragen voor fiche 281.50 verschijnt niet bij het coderen van de aankopen

Aan het einde van de verwerking van de aankopen (functie Coderen > Aankopen) verschijnt dit kader alleen voor een leverancier die gedefinieerd werd met een veld Stelsel : Commissielonen, Erelonen, Voordelen, of Kosten. Controleer de inhoud van dit veld in de fiche van de betreffende leverancier.

Het kader beheer disconto en conversieverschil verschijnt bij het invoeren van de financiële documenten niet

In de eerste plaats moet u nagaan of het veld Toewijzingen van verrichtingen in financiëlen van de functie Utils > Parameters > Diversen inderdaad ingesteld staat op “J” (ja). Is dit niet het geval dan zijn er geen toewijzingen van de financiële documenten mogelijk en is er dus geen automatisch beheer van het disconto en de conversieverschillen. Ga vervolgens de velden van de volgende parameters na: Dagboekcode ontvangen disconto’s, Dagboekcode toegekende disconto’sDagboekcode conversiewinst en Dagboekcode conversieverlies. Deze velden moeten een bestaande en onderling verschillende dagboekcode bezitten.

Wat te doen wanneer een onregelmatigheid wordt gesignaleerd in de balansen bij het begin van de procedure voor het afsluiten van het boekjaar?

Bij het begin van de procedure voor het gedeeltelijk afsluiten van het boekjaar voert SARAH de functie Utils > Nazicht van de boeckhouding uit om te controleren of de boekhoudbestanden volledig zijn. Als een onregelmatigheid wordt gevonden, moet u de procedure voor het afsluiten van het boekjaar stoppen en de problemen oplossen. Hiervoor moet u de balansen opnieuw aanmaken door de functie Utils > Nazicht van de boeckhouding. Vervolgens, wanneer alles in orde is, kan het boekjaar worden afgesloten. Vergeet dus niet dat een onregelmatigheid moet worden gecorrigeerd vooraleer het boekjaar kan worden afgesloten.