Het testen van de evaluatieversie is de beste manier om de voordelen van SARAH te ontdekken. Met de functie “Hulp om een versie te keuzen” van het menu “Demo” kunt u de versie selecteren op basis van uw behoeften. Dit beperkt de beschikbare functies tot die welke nuttig zullen zijn.

Vul dit formulier en het downloaden van de evaluatieversies wil automatich starten:

  Naam
     
  Voornaam
     
  Bedrijf
     
  Beheerder
     
  Activiteitssector
     
  Straat en nr.
     
  Postcode
     
  Gemeente
     
  Land
     
  Indien andere land
     
  Telefoon 1
     
  Telefoon 2
     
  Email
     
  Uw dealer
     
  Gebruikte software

   

  Installatieprocedure

  1. Bij het openen van het venster « Downloaden van het bestand », klik op « Bewaar ». Het gemakkelijkst is het op het bureaublad te downloaden (klik op het pictogram bureaublad links in het venster « Bewaar in »). Klik dan op « Bewaar ».
  2. Als het downloaden geëindigd is, dubbelklik op het pictogram « SARAH72 » op de bureaublad en de installatie begint onmiddellijk. Volg nauwkeurig de instructies die op het scherm komen.
  3. Kies in het venster « Installatietype »:
  • Volledig: als SARAH nog niet op uw computer werd geïnstalleerd. Controleer of de schijf en de directory van bestemming aan uw wensen voldoen; u kan deze eventueel wijzigen door te klikken op « Bladeren ». Voor een installatie op netwerk, kiest u bij voorkeur een gedeelde schijf; komt deze schijf niet voor in het keuzevenster, dan betekent dit dat hier met de Windows functie “Netwerkstation verbinden” nog geen letter aan werd toegekend. Merk op dat de hoofddirectory waarop de gedeelde programma’s en bestanden worden ondergebracht, altijd de naam « SARAH » moet krijgen en op het hoogste niveau moet staan (root). De naam van de map waarin de bestanden worden ondergebracht die als vertrekpunt voor een boekjaar dienen, krijgt systeemgekozen de naam « JAAR2023 » (waarbij 2023 het lopende jaar aanduidt).
  • Volledig (multi-venn.): zoals voor eerste optie voor het beheer van verschillende vennootschappen, zal het veld « Bedrijf » voorkomen om de naam van de respectieve vennootschap aan de directory van bestemming toevoegen. Zo zullen alle jaren van een vennootschap in een genaamde map gegroepeerd komen. Bijvoorbeeld, « \SARAH\Bedrijf\JAAR2023 ».
  • Update: om een update van een SARAH uit te voeren. Klik indien nodig op « Bladeren » om de schijf van bestemming te wijzigen. De bestaande gegevens worden bewaard.

  De installatiebeveiliging is optimaal vermits er geen elementen aan de systeemmap van Windows worden toegevoegd. Alles wordt bijeen gezet in het dossier SARAH. Deze kan zon gemakkelijk vaan een computer naar een ander worden overgezet. Er is geen “ontinstalatie” nodig, het is voldoende met het weghalen van het dossier SARAH en de kopelingen die op het bureaublad liggen.

  Starten

  De snelkoppeling « Sarah » werd automatisch op het bureaublad en in het menu « Start » toegevoegd (behalve indien het over een update gaat). Klik de snelkoppeling aan om de applicatie te starten. Kies de map met het jaar waarin u wil werken. De eerste maal dat u opstart, worden alle bestanden bijgewerkt en wordt een herindexering uitgevoerd.

  Licentiecode en wachtwoord

  Evaluatieversie

  Wanneer u een « Volledige » installatie heeft uitgevoerd, zijn de hoofdbestanden leeg en kan u met het coderen van uw gegevens beginnen. Sommige bestanden bevatten gegevens die u als werkbasis kan gebruiken: het minimale rekeningenstelsel, de dagboeken, de Belgische postcodes, de regio’s, de titels voor derden (NV, BVBA…).

  Zolang u uw gegevens en de daarbij behorende licentiecode nog niet heeft geïnstalleerd, volstaat het « sarah » als wachtwoord in te voeren om rechtstreeks toegang te krijgen tot de « Demo » modus van de software. De SARAH software is in deze modus volledig operationeel, maar beperkt tot de verwerking van 200 boekingen. Het bezettingspercentage van de bestanden wordt op de werkbalk vermeld. Met deze modus kan u demonstraties uitvoeren, het programma aanleren of een reële situatie gaan beoordelen, alvorens u de licentie aankoopt. In het « Demo » menu kan u de versie kiezen die u wenst te evalueren. De vermelding « Demo » verdwijnt wanneer u met de functie « Bestand > Gebruiker » de licentiecode heeft ingevoerd. In de LIGHT versie blijft het percentage zichtbaar, zodat u op ieder ogenblik een idee heeft van de resterende beschikbare ruimte. De LIGHT versie die de basis van ons gamma vormt, laat de verwerking van maximum 500 boekingen toe. Een boeking stemt overeen met een boekhoudkundig document, m.a.w. een factuur, een bankuittreksel, diverse verrichting… Deze beperking van het aantal boekingen verdwijnt bij omschakeling op een STANDARD of SENIOR versie. Op die manier volgt SARAH, mits een beperkte instapinvestering, de evolutie van uw behoeften.

  Om er meer over te weten…

  Lees de on-line hulp die u alle nodige inlichtingen zal geven voor een goede start in het gebruik van SARAH: toets [F1], knop “?” of functie “Index van de hulp” in menu “?”.


  In overeenstemming met de Europese verordening GDPR beschermen wij de gegevens die u ons toevertrouwt. Ze worden nooit doorverkocht aan derden. Met uw toestemming kunnen deze gegevens aan partners worden verstrekt in het kader van de uitvoering van een specifiek verzoek. Net als wij stellen deze partners alles in het werk om een maximale veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen bij de verwerking van uw gegevens. De gegevens die u in dit formulier invoert, worden gebruikt om u te informeren en om u te helpen bij uw SARAH-ervaring. U hebt op elk moment het recht op toegang, rectificaties en oppositie door ons uw verzoek toe te sturen op info@sarah.be.