Dank zij zijn coherent en evolutief karakter, kunt u binnen het gamma overstappen naar een krachtigere versie, zonder het gevaar gegevens te verliezen. De kostprijs van de upgrade is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs van beide softwarepakketten. Uw initiële investering blijft dus renderen terwijl de software samen met uw behoeften groeit.

De volgende tabel laat toe om een vergelijking te maken tussen de verschillende versies van SARAH. Deze bevat enkel de functionaliteiten waarvan de beschikbaarheid van de gebruikte versie afhangt.

De tabel van de commercieel beheer verschillen is hier te vinden.

De tabellen zullen binnen kort vervuld worden naargelang de te voorschijn gekomen nieuwigheden tussen versies 6.0 en 7.1 van SARAH.

Boekhouding SARAH Light Standard Senior
Aantal verrichtingen (boekhoudkundige documenten) 500 doc. Geen limiet Geen limiet
Algemene boekhouding V V V
Codering in « Kladwerk »mode die de wijziging, het dupliceren en het weghalen van de documenten toelaat V V V
Beheer van modellen van boekhoudschriften (bibliotheek van documenten) V V V
Herhaling van een gelijkaardig document om het coderen te versnellen V V V
Possibilité de reprendre la saisie d’une écriture qui a été interrompue volontairement ou non V V V
12 preferentiële rekeningen voor ventilatie van de klanten- en leveranciersfiches V V V
Mogelijkheid van snel opname van een aankoop of verkoop door slechts één bedrag in te voeren V V V
Gestion de la répartition des frais professionnels et privés ainsi que de la TVA non déductible et des dépenses non admises (DNA)  V  V
Possibilité de lier deux comptes généraux ; le compte lié peut être de type contraire ; une touche reprend le solde du document en cours V V V
Possibilité de générer automatiquement une opération diverse vers un autre client/fournisseur ou compte général après la saisie d’un achat, d’une vente V V V
Gestion des opérations diverses à extourner dans le prochain exercice V V V
Possibilité de modifier les écritures comptables des périodes non clôturées V V V
Nombreuses possibilités de lettrage manuel et automatique. Le détail d’un lettrage peut être visualisé et supprimé V V V
Gestion de pièces jointes permettant de lier à une écriture comptable un ou plusieurs documents numérisés et/ou fichiers d’autres sources telles que PDF, Word… V V V
De beschrijvende gegevens worden snel gevonden dank zij selectievensters die het onderzoek naar het nummer, benaming, naam, adres, telefoon, BTW-nummer, barcode of interne referentie,… toelaten V V V
Contrôle des n° de TVA et n° d’entreprise via Internet et récupération des coordonnées pour compléter une fiche. Lecture des cartes d’identité électroniques V V V
Possibilité de localisation et de calcul d’itinéraire par Internet sur base des coordonnées des clients et fournisseurs. Liens vers les sites d’informations (publications au Moniteur, Banque Centrales des Entreprises), données financières (centrale des bilans), pages jaunes et blanches V V V
Een krachtig onderzoekwerktuig maakt het mogelijk om één of meer verrichtingen terug te vinden op basis van verschillende criteria zoals: dagboek, documentnummer, tussenpoos van data (document, verrichting, termijn), rekeningnummer, BTW, bedrag, commentaar. V V V
Instelbaar afdrukken V V V
Volledig en personaliseerbaar beheer van de klantenmaningen, op 5 niveaus en groepeerbaar, berekening van kosten en rente, maakt het mogelijk om lagere en hogere maningen in te sluiten. Création de fichiers PDF et envoi par e-mail V V V
Overschrijving leveranciers: beheer, afdrukken van een overzichtslijst V V V
Overschrijving klanten: beheer, afdrukken van een overzichtslijst V V V
Raadpleging van de onbetaalde op scherm ; affichage rapide de l’extrait de compte ou de l’historique des années précédentes V V V
Afdrukken van de balansen previsionele en achterstallige V V V
Multi-valuta (onbeperkt aantal) V V V
De samengevatte BTW-aangifte maakt, met een eenvoudige klik, het mogelijk, om de bedragen te ontbinden om de verrichtingen te kennen te geven die ze rechtvaardigen V V V
Déclaration TVA, listing TVA et relevé intracommunautaire (fichier XML pour envoi vers INTERVAT) V V V
Verificatie van de overeenstemming BTW en omzet V V V
Fiches 281.50 en lijst 325.50 (fichier XML pour envoi vers BELCOTAX) V V V
Verkorte balans; verkorte balans VZW (NBB formaat et export vers FILING) V V V
Overdracht naar de module FILING van NBB en naar de softwares ACCON en SUPERACCOUNT V V V
Beheer en afdruk van de fiscale balans die de niet- aftrekbare uitgaven, boekhoudkundig en fiscaal resultaat, quotum van het professionele percentage aangeven V V V
Optionele module voor het beheer van de afschrijvingen V V V
De boekhoudafdrukkingen bieden de keus van een tweede kleur aan om op bijzondere elementen of afwijkingen de aandacht te vestigen V V V
Invoer van bestanden die het mogelijk maken om rekeningen, klanten en leveranciers te creëren V V V
Uitgebreid beheer van wachtwoorden met selectieve toegang tot de functies V V V
Beheer van de toegangsduur tot de verschillende dossiers, per gebruiker gesorteerd V V V
Mogelijkheid tot starten van specifieke modules vanuit een snelstartvenster V V V
Geïntegreerd beheer van de veiligheidskopiën met automatische oproep. Eenvoudige en snelle restauratie V V V
Vinding van de dag en on-line hulp V V V
Analytische boekhouding van klasse 8 en 9   V V
Mogelijkheid tot het boeken van intracommunautaire driehoeksbewegingen   V V
Importation dans la comptabilité des factures et notes de crédit reçues d’un utilisateur d’un logiciel de facturation   V V
Optionele module voor het invoeren van facturen vanuit een CSV-bestand   V V
Importation d’un fichier pour générer une opération diverse ou un à-nouveau   V V
Klanten- en leveranciersetiketten met multi-criteria selectie   V V
Impression de mailings avec éditeur intégré pour créer les lettres et y inclure des variables   V V
Export van de boekhoudplan en klanten/leveranciersgegevens met multi-criteria selectie   V V
Overschrijving leveranciers: registratie in een bestand voor de bank (compatibel ISABEL)   V V
Overschrijving klanten: registratie in een bestand voor de bank (compatibel ISABEL)   V V
Volledige balans, volledige balans VZW (NBB formaat et export vers FILING)
Boekhoudkundige statistieken van de kosten en opbrengsten   V V
Mogelijkheid tot multi-ondernemingen (onbeperkt aantal dossiers) en/of netwerk   V V
Budgettaire boekhouding     V
Thesauriebeheer     V
Versturen van een mailing per electronische mail met multi-criteria selectie     V
Overschrijvingen naar andere begunstigden     V
Bankverbinding voor het ophalen van de CODA rekeninguittreksels (compatibel CodaBox, ISABEL)     V
Algemeen dagboek met alle boekingen tussen 2 data van alle opgenomen dagboeken     V
Envoi multiple de fichiers vers INTERVAT et BELCOTAX     V
Gedetailleerde balans geeft weer, per rubriek, alle rekeningen met hun saldo     V
Grafische mogelijkheden bij algemene rekeningen, klanten, leveranciers en regio’s     V