SARAH gaat over naar versie 6.0 om het belang van deze nieuwe update te markeren. Al reeds beroemd voor haar gebruiksvriendelijkheid biedt SARAH nog meer vrijheid daar het voortaan mogelijk zal zijn een boeking aan te passen evenals een factuur, een creditnota. Deze vrijheid is beperkt daar de betrokken periode niet mag afgesloten zijn en het is mogelijk een gebruiker te verbieden dit te doen. Anderzijds alles is niet toegestaan; bij voorbeeld een document mag niet verwijderd worden.

Als gewoonlijk voor de updates is het aangeraden dat beide klant en boekhouder die back-ups wisselen moeten allebei met versie 6.0 werken.

Voor deze update is het niet noodzakelijk om een kopie van het volledige dossier SARAH te maken maar het is natuurlijk niet onnodig. In het algemeen, vergeet niet om veiligheidskopieën van uw dossiers regelmatig te doen. De enkele ogenblikken die noodzakelijk zijn voor de functie “Bestand > Bewaren” zullen u misschien lange uren kunnen besparen in geval van probleem. Denk ook af en toe een veiligheidskopie van de programmamap met de functie “Bestand > Bewaren” met kruising “Veiligheidskopie van de bestanden van de hoofdmap Sarah” en zorg ervoor om een veiligheidskopie te hebben van al uw dossiers.

Kort overzicht van de voornaamste nieuwigheden: (hun beschikbaarheid hangt van de gebruikte versie af)

 • Wij hebben rekening gehouden van de opmerkingen en suggesties van de gebruikers om talrijke verbeteringen aan te brengen en verschillende nieuwe functionaliteiten bij te voegen. We zullen hier maar een paar vermelden.
 • De klanten/leveranciers hebben een nieuw interne referte veld dat bij de anderen selectie criteria komt (gebaseerd op het oude “Barcode” veld).
 • Het leverancierfiche toont nu het veld “Voornaam” rechtsreeks op het eerste scherm voor een betere identificatie van de fysieke personen.
 • De optie beide kanten is beschikbaar bij de meeste afdrukkingen.
 • Mogelijkheid om de webbrowser gebruikt door SARAH te kiezen onafhankelijk van die onder Windows gewoonlijk gebruikt.
 • Voor technische redenen wordt de snelkoppeling voor de rekenmachine CTRL+B in plaats van ALT+B.

Boekhouding

 • Mogelijkheid om de boekhoudkundige documenten in de niet afgesloten perioden te kunnen wijzigen eenvoudig vanuit een rekeninguittreksel of een historiek van een algemene rekening, een klant, een leverancier, een dagboek (knop “Aannemen”).
 • Nieuwe functie die het mogelijk maakt een bestand in te voeren (bvb in formaat Excel CSV) om een diverse verrichting, of een heropening verrichting die imputaties naar algemene rekeningen, klanten of leveranciers bevat.
 • Gedurende de coderingen kunnen de voorgestelde ventilatierekeningen klanten/leveranciers geselecteerd worden langs een functietoets voor nog meer snelheid.
 • Mogelijkheid om een specifieke code toe te wijzen verbonden aan het BTW-beheer van een algemene rekening (medecontractant, vrijstelling, levering/intracommunautaire dienst…). De rekeningen 416 en 48 nemen voortaan ook een BTW-code bij gebrek.
 • Mogelijkheid om de ventilatie rekeningen bij gebrek automatisch toe te voegen voor een klant/leverancier of voor alle al gecodeerde documenten.
 • De codering van een document klant/leverancier kan een diverse verrichting creëren op een algemene rekening.
 • Nieuwe optie die het mogelijk maakt de overdrachten en de heropeningen in het afdrukken van het grootboek te scheiden.
 • De boekhoudkundige afdrukkingen nemen de proportionele lettertypen nu aan voor meer personalisatie.
 • De drukvensters laten toe om rechtstreeks PDF bestanden te creëren en ze per mail te sturen.
 • Het afdrukken van een historiek van een rekening kan nu verschillende jaren bijeen brengen.
 • Compatibiliteit met SOFISTA 2015 voor het zenden van de balansen naar NBB.
 • Verbetering van het beheer van de 281.50 fiches (BELCOTAX).
 • Verbetering van het behandelen van de Codabestanden voor de bankuittreksels (CodaBox) voor een betere erkenning.
 • Het beheervenster voor het budget toont nu de voorbije bedragen en de afwijkingen. Grafieken kunnen afgedrukt worden.
 • Nieuw functie voor de automatische verzamelingen voor de algemene rekeningen, de klanten of de leveranciers op basis van gelijke bedragen of tot een nulsaldo.
 • Automatische update van de wisselkoers voor een munt.
 • Nieuwe optionele module voor het beheer van de afschrijvingen.
 • Nieuwe optionele module voor het invoeren van facturen vanuit een CSV-bestand.

Commerciëel beheer

 • Mogelijkheid om facturen en creditnota’s aan te passen (functie “Beheer en afdrukken”, knop “Wijzigen”). Indien de module « Boekhouding » aanwezig is, moet het document over een niet-afgesloten periode verwijzen.
 • Mogelijkheid om de gebonden tekst van een artikel in een toonbank verkoop aan te passen.
 • Nieuwe parameter die een snelle en automatische validatie van artikels op een document toe staat.
 • Nieuwe parameter in de optionele modules MINV/MCOM die het mogelijk maakt met een enkele klik een lezing en invoer te doen vanuit de draagbare terminal.
 • Parametreren van het beheervenster van de artikels om de verkoopprijzen en/of de theoretische BTW-in verkoopprijzen te zien in Seniorversies (verbonden artikels en hun onderdelen).
 • Mogelijkheid om de personalisatie van het venster van coderen van een document aan te passes en deze op te slaan. De grootte en de plaatsing van het venster, de breedte van de colonne en hun plaats zijn behouden voor de volgende coderingen.
 • Mogelijkheid om een globale korting aan alle artikel van een document toe te wijzen.
 • Mogelijkheid om het totaal bedrag van de kortingen van de documenten af te printen.
 • De verbonden teksten van de artikels en het einddocument nota’s kunnen voortaan de tabulaties aannemen. Dit voor een gemakkelijker overdracht van teksten afkomstig van een ander software.
 • De beheervensters van de documenten (bestek, bestellingen…) laten toe het rechtstreekse maken van PDFbestanden en het langs e-mail versturen.
 • Nieuwe filters en ranking in inventaris. De orde van de multiranksleutels kan opgeslaan worden om terug een andere keer gebruikt te worden.
 • De toonbankverkopen aan een klant gelinkt zijn voortaan toegankelijk vanuit zijn fiche en zijn ingesloten in zijn verkoopshistoriek.

Met SARAH 6.0 zult u een helemaal bijgewerkte versie vinden met talrijken aanpassingen en nieuwigheden en een betere ergonomie. Stelt u gerust, u zult natuurlijk uw gewoonte kunnen houden.

Het SARAH team bedankt u voor uw trouw en vertrouwen. Aarzel niet om ons uw opmerkingen en suggesties mee te delen. Als gewoonlijk bij ons, sinds bijna 30 jaar, zullen we er rekening mee houden.