Om uw licentiecode te kunnen opstellen moeten we volgende informatie bekomen. Opgelet dat klein/groot lettertekens tellen voor verschillende lettertekens. Een maximum van 40 karakters per veld is toegelaten (spaties en punten inbegrepen). Een licentiecode voor de gekozen versie zal u kunnen worden toegekend alléén na ontvangst van betrokken betaling. U moet ons dus contacteren van tevoren.

Lijn 1 (Naam)
   
Lijn 2 (Adres)
   
Lijn 3 (Plaats)
   
Referte van de versie
   
Email
   
Naam
   
Bedrijf
   
BTW_nummer
   
Aankoopdatum (indien ouder)
   
Factuurnummer (indien reeds ontvangen)
   
Plaats van aankoop

In overeenstemming met de Europese verordening GDPR beschermen wij de gegevens die u ons toevertrouwt. Ze worden nooit doorverkocht aan derden. Met uw toestemming kunnen deze gegevens aan partners worden verstrekt in het kader van de uitvoering van een specifiek verzoek. Net als wij stellen deze partners alles in het werk om een maximale veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen bij de verwerking van uw gegevens. De gegevens die u in dit formulier invoert, worden gebruikt om u te informeren en om u te helpen bij uw SARAH-ervaring. U hebt op elk moment het recht op toegang, rectificaties en oppositie door ons uw verzoek toe te sturen op info@sarah.be.