Dank zij zijn coherent en evolutief karakter, kunt u binnen het gamma overstappen naar een krachtigere versie, zonder het gevaar gegevens te verliezen. De kostprijs van de upgrade is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs van beide softwarepakketten. Uw initiële investering blijft dus renderen terwijl de software samen met uw behoeften groeit.

De volgende tabel laat toe om een vergelijking te maken tussen de verschillende versies van SARAH. Deze bevat enkel de functionaliteiten waarvan de beschikbaarheid van de gebruikte versie afhangt.

De tabellen zullen binnen kort vervuld worden naargelang de te voorschijn gekomen nieuwigheden tussen versies 6.0 en 7.0 van SARAH.

SARAH 6.0

Bestek – Facturen

LIGHT

Facturen – Directverkoop

CASH

Commercieel Beheer & Logistiek

STANDARD     SENIOR

Aantal te beheren documenten Geen limiet Geen limiet Geen limiet Geen limiet
Bestekbeheer V   V V
Beheer facturatie en creditnota’s V V V V
Exportation des factures et notes de crédit vers le comptable utilisant SARAH V V V V
Possibilité de modifier les factures et notes de crédit V V V V
Vereenvoudige artikelbeheer (zonder voorraadbeheer) en dienstenartikels V V V V
Tweetalige artikelomschrijving met vrij tekstveld en foto V V V V
Artikel referentie met 20 alfanumerische posities V V V V
Beheer artikel groepen V V V V
5 verkoopprijzen en 5 voorwaarden per artikel V V V V
Verkoopprijzen excl. of  incl.BTW met automatische herberekening V V V V
Hoeveelheidsopgave per artikel met herrekening naar de referentie eenheid V V V V
Beheer van het netto gewicht van de artikels met voorraad V V V V
Beheerstabel voor de snelle herberekening van prijzen incl/excl BTW V V V V
Toewijzing per klant van commerciële korting, korting contante betaling, kredietlimiet, categorie, prijscode V V V V
Possibilité d’appliquer une remise globale sur un document et imprimer le total des remises V V V V
Lezen van barcodes V V V V
De beschrijvende gegevens worden snel gevonden dank zij selectievensters die het onderzoek naar het nummer, benaming, naam, adres, telefoon, BTW-nummer, barcode of interne referentie,… toelaten V V V V
Contrôle des n° de TVA et n° d’entreprise via Internet et récupération des coordonnées pour compléter une fiche. Lecture des cartes d’identité électroniques V V V V
Beheer van leveradressen per klant V V V V
Possibilité de localisation et de calcul d’itinéraire par Internet sur base des coordonnées des clients et fournisseurs. Liens vers les sites d’informations (publications au Moniteur, Banque Centrales des Entreprises), données financières (centrale des bilans), pages jaunes et blanches V V V V
Beheer van commentaarlijnen einde document (bestek, factuur…) V V V V
Beheer van de financiële dagboeken met betalingen, lijst met selectie en sortering, snelle controle van de financiële saldi V V V V
Automatische opening van kassa lade V V V V
Makkelijke aanpassing van de commerciële documenten via een geïntegreerde module, mogelijkheid tot het plaatsen van een logo, een achtergrond, kaders, letter-type, formaat, stijl, kleuren…; afdruk van de algemene voorwaarden aan de achterkant van de documenten V V V V
Prijslijsten met sortering en opzoeking via diverse criteria V V V V
Verkoopshistorieken met meerdere opzoekcriteria en sorteringen; recherche rapide dans l’historique des années précédentes V V V V
Snel ontwerpen en aanpassen van bestekken, bonnen, facturen…, snelle import van één of meerdere documenten; conservation des documents facturés dans un historique V V V V
Directe of gegroepeerde afdruk van documenten; possibilité d’impression groupée, de créer des PDF, d’envoyer par e-mail V V V V
Invoer van bestanden die het mogelijk maken om artikels, klanten en leveranciers te creëren; automatische update van de artikelfiches (benaming, prijzen…) volgens leveranciers prijslijsten V V V V
Module optionnel pour la gestion de l’Intrastat V V V V
Uitgebreid beheer van wachtwoorden met selectieve toegang tot de diverse functies V V V V
Beheer van de toegangsduur tot de verschillende dossiers, per gebruiker gesorteerd V V V V
Mogelijkheid tot starten van specifieke modules vanuit een snelstartvenster V V V V
Geïntegreerd beheer van de veiligheidskopiën met automatische oproep. Eenvoudige en snelle restauratie V V V V
Vinding van de dag en on-line hulp V V V V
Stockbeheer     V V
Beheer klantenbestellingen     V V
Beheer leveranciersbestellingen en stockinvoer     V V
Beheer verzendnota’s klanten; afdruk van een verzendingsbordereel     V V
Artikels beheer met of zonder opvolging van voorraad en dienstenartikels     V V
Les entrées en stock peuvent être transférées en comptabilité     V V
Mogelijkheid tot het toewijzen van meerdere leveranciers per artikel met zijn artikelreferentie, levertermijn, minimum bestelhoeveelheid, orderminimum, aankoopprijs     V V
Beheer van kortingen per klant, klantengroepen, artikel, artikelgroep (per hoeveelheid, promotieperiode, uitzonderingsgevallen)     V V
Artikel etiketten volgens meerdere criteria; grootte en inhoud volledig instelbaar; keus van barcodes; intelligent beheer van de gedrukte hoeveelheden en de aangevangen bladen     V V
Klanten- en leveranciers­etiketten met selectie volgens meerdere criteria     V V
Export van de artikels/klanten/leveranciersgegevens met selectie volgens meerdere criteria     V V
Overschrijving leveranciers: beheer, registratie in een bestand voor de bank (compatibel ISABEL)     V V
Overschrijving klanten: beheer, registratie in een bestand voor de bank (compatibel ISABEL)     V V
Inventarislijst volgens meerdere criteria; beheertabel met hoeveelheden; automatische update van het bestand van de artikels; optionele module voor de verbinding met een draagbare terminal     V V
Lijst ontbrekende artikels met meerdere selectiecriteria en sorteringen     V V
Historiques des entrées en stock avec sélection multicritère et tri ; recherche rapide dans l’historique des années précédentes     V V
Beheer van vertegenwoordigers met commissieberekeningen     V V
Mogelijkheid netwerkversie     V V
Beheer van de samengestelde artikels       V
Beheer van alternatieve artikels (vervangartikels)       V
Gestion de départements permettant le décodage de codes barres spécifiques générés par une balance, un fournisseur… et d’y extraire le code article, le prix       V
Génération automatique des factures clients à partir des bons avec possibilité de sélectionner les documents à traiter et de modifier les quantités à facturer       V
Verkoopprijs winkel inclusief of exclusief BTW met afdruk van een kasbon; beheer van statistieke code’s   V   V
Beheer verkopers bij winkelverkoop   V   V
Conversion d’une vente comptoir en facture, note de crédit   V   V
Conversion d’une vente comptoir en bon de commande, bon d’envoi       V
Possibilité d’enregistrer une vente comptoir dans un ticket en attente afin d’y revenir plus tard pour terminer la vente   V   V
Onbeperkte barcodes per artikel       V
Aanduiding van garantieperiode per artikel       V
Beheer van stocklocaties per artikel       V
Beheer van de tarieven met een multi-criteria tabel voor de automatische en snelle herberekening van de prijzen zonder- of BTW inbegrepen       V
Makkelijke consultatie van de statistieken per maand (hoeveelheden gekocht en aangekocht, bedrag verkoop en aankoop, gerealiseerde winst)       V
Gestion d’un caddie pour la commande d’articles chez les fournisseurs. Fonction de réapprovisionnement facilitant la commande d’articles avec création automatique des bons de commande fournisseurs       V
Grafische overzichtsmogelijkheden bij klanten, leveranciers en regio’s       V
Versturen van een mailing per electronische mail met selectie volgens meerdere criteria       V
Overschrijvingen naar andere begunstigden       V
Compatibel met versturen van overschrijvingen via electronische weg (compatibel ISABEL)       V